Únor 2007

Společenské hry pro chvíle volna

25. února 2007 v 12:09 | Martík |  Smích jo
1. Na sekeráčka
Všichni (čím víc, tím líp), kromě jednoho hráče, se namačkají do kůlny s jedním oknem. Zbylí hráč vhodí tímto oknem do kůlny sekeru. Komu se zasekne do hlavy, ten vyhrál a stává se sekeráčkem.
2. Na škubánky
Soutěžící se seřadí na střeše rodinného domku nebo alespoň ve druhém patře paneláku a postupně skáčou dolů. Kdo se potom nejdéle škube, vyhrál.
3. Na sekáče
Soutžící se namačkají k sobě a vyhodí do vzduchu sekeru. Kdo ji má poté v hlavě, je sekáč.
4. Na louskáčka
Soutžící položí hlavu na koleje, a komu nejvíc louskne, když přejede vlak, je louskáček.
5. Na Česílka
Všichni soutžící se zároveň potopí do rybníka. Kdo vyplave poslední, ten je Česílko.
6. Na vokouna
Hra se hraje v noci. Každý soutěžící dostane dvě vidličky (do každé ruky jednu), v místnosti se zhasne a v tu chvíli začne každý zuřivě máchat vidličkami kolem sebe. Po chvíli se rozsvítí a ten, kdo má na vidličkách nejvíc očí, je vokoun.
7. Na kaktus
Jako předchozí s tím, že místo vidliček se použijí špendlíky. Kdo jich má potom v sobě nejvíc, je kaktus.
8. Na horníky a uhlí
Soutěžící se rozdlí na dvě skupiny - horníky a uhlí. Nejprve horníci kopou uhlí, pak se uhlí zmní v důlní plyn a začne dusit horníky.
9. Na dědu Mráze
Jeden člověk je vybrán za dědu Mráze. Ostatní si lehnou na zem a děda Mráz jim běhá po zádech.
10. Na vodní mlýn
Hra pro dva. Jeden si lehne na zem a druhý mu čůrá na lopatky.
11. Na ampérmetr
Soutžící si namočí ruce ve vodě a jeden po druhém je strká do elektrické zásuvky. Ten kdo první vyhodí pojistky je AMPÉRMETR.

Co byste nikdy nechtěli slyšet v jaderné elektrárně

25. února 2007 v 12:02 | Martík |  Smích jo
* Říkali otevřít ventil A a zavřit ventil B, nebo to bylo opačně?
* Je tato součástka skutečně tak důležitá?
* Od zítřka přecházejí všechny zdejší počítače na Windows 98.
* Kluci, je ten dým, co se vznáší nad reaktorem normální?
* Dá se ten otvor zaplácnout žvýkačkou?
* Přišla upomínka, že jsme nezaplatili stočné a vypínají vodu.
* Samozřejmě že mám středoškolské vzdělání, i když maturitu jsem neudělal.
* Říkáte, že máme dvanáct vteřin. Na co?
* Proč všichni z představenstva tak narychlo odjížějí?
* Je zde nejmodernější ruská technologie a tady pan od reaktoru pracoval v Černobylu.
* Haló, televizní zpravodajství? Máme pro vás jednu super zajímavost...

Bankomat

25. února 2007 v 12:00 | Martík |  Smích jo

Jak na bankomat

Instrukce pro muže :
1. Přistupte k bankomatu
2. Vložte kartu.
3. Zadejte identifikační kód (PIN).
4. Odeberte si hotovost, kartu a potvrzení.

Instrukce pro ženy :
1. Přijeďte k bankomatu.
2. Zkontrolujte si make-up ve zpětném zrcátku.
3. Vypněte motor.
4. Vystupte z vozu, jste příliš daleko od bankomatu.
5. Najděte v kabelce kartu a vložte ji.
6. Najděte v kabelce něco, na čem máte napsaný PIN a zadejte ho.
7. Studujte instrukce po dobu nejméně dvou minut.
8. Stiskněte tlačítko Zrušit operaci (cancel).
9. Zadejte znovu - tentokrát správný PIN.
10. Prostudujte si instrukce.
11. Vytáhněte si hotovost.
12. Nastupte do auta.
13. Zkontrolujte si make-up.
14. Nastartujte a začněte couvat.
15. STOP !!
16. Zpět k bankomatu.
17. Odeberte si kartu a stvrzenku.
18. Vraťte se k vozu.
19. Uveďte vůz do pohybu.
20. Jeďte pět kilometrů.
21. Uvolněte parkovací brzdu.

Řecko I.

25. února 2007 v 10:34 | Martík |  Náboženství
Mýty máme k tomu, abychom jim svou obrazotvárností vdechovali duši.
Albert Camnus


Na rozdíl od křesťanství nebo Islámu, řecké náboženství nemá základní knihu (bible, korán). Kněží kromě dohlédnutí na udržení tradicí při obřadech zastávali také funkce městských úředníků.
Počet bohů se postupem času zvětšoval. Oslava bohů vypadala v jaždém kraji Řecka jinak, ale

bohové, mýty a chrámy byly spočené. Bohové měli různé funkce, byli vševědoucí, ovládali přírodní jevy a řídili lidské činny. Sami se však podřizovali Osudu. Nezasahovali pouze do osudů lidí, ale i celých měst. Lidé je prosili o pomoc při obřadech a modlidbách, odovědí získávali ve snech nebo v tamějších věštírnách.

Jejich bohové:

Kronos - nejmladší titán,

Afrodita - bohyně lásky, manželka Héfaista
Deméter - bohyně úrody
Hestia - byhyně domácího krbu
Zeus - hlavní bůh, bůh nebe
Héra - bohyně manžekství, manželka Dia
Poseidon - bůh moře
Hádes - bůh podsvětí
Athéna - bohyně války a moudrosti
Hermés - posel bohů, bůh řečníků, drzosti, zlodějů a obchodníků
Persefóna - bohyně podsvětí a hojnosti, manželka Háda
Héfaistos - bůh -kovář, bůh sopek
Dionýsos - Bůh vína a veselí
APOLLÓN - bůh světla, věštby a básnického umění, hudby, čistoty, apravedlnosti, duchovní pastýř a ochránce života
Artemis - bohyně lovu
Hébe - bohyně mládí
Áres - bůh války a milenec Afrodity
Asklépios - bůh lékařství
Aithér - bůh jasného světla
Anterós - bůh opětovné lásky
Apaté - bohyně klamu
Eileithýie - bohyně porodu
Hélios - bůh Slunce
Pan - bůh pastvin a ochránce stád

Apollón měl devět múz, které sídlily na pohoří Parnas:

  • ERATÓ - múza milostného básnictví a lyriky
  • EUTERPÉ - múza lyrického básnictví
  • KALIOPÉ - múza epického básnictví
  • KLEIÓ - múza historie
  • MELPOMÉNÉ - múza tragédií
  • POLYHYMNIA - múza sborového zpěvu a oslavné hymny
  • PERPSICHÓRÉ - múza tance
  • THALEIA - múza dramatických umění
  • URANIA - múza astronomie